To niveauer

Der er to niveauer i Kurset

Man kan sige, at Kurset henvender sig til os på to niveauer: Det ene niveau er et metafysisk niveau, hvor det siger, at “Gud er”,  “Alt er ét og uforanderligt”, “Tid er aldeles uvirkelig” og “Der er intet liv udenfor Himlen”. Dette niveau er ingen i verden (med meget få undtagelser) i kontakt med.

Det andet niveau har at gøre med det, som vi tilsyneladende oplever i verden: At jeg er en krop, der kommer ud for forskellige hændelser livet igennem. Det er på dette niveau, at Helligånden kan hjælpe mig med at se på alt, hvad jeg oplever, således at jeg kan lære at være i fred uanset, hvad der sker i mit liv. Og at anvende alt i mit liv til tilgivelse betyder, at jeg ser på det, verden og jeg selv tilsyneladende gør ved mig: Gør mig bange, oprevet, vred, ked af det, eksalteret, begejstret, etc. og siger: “Ja, det er det, verden tilsyneladende gør ved mig. Men det er mig, der har valgt at placere disse tanker og følelser i mig, for ellers ville de ikke være der, da Gud ikke har skabt dem. Men jeg behøver ikke at føle mig skyldig over, at jeg har valgt at placere dem der, for skyld ville antyde, at de er virkelige og i stand til at ændre noget ved Guds Skabning.”

Således praktiserer vi tilgivelse (at se, at vente og ikke dømme) i vores møde med verden hver dag året rundt. Ved at vedblive med at tilgive vil vi til sidst opnå “tilstrækkelig kvantitativ forandring […] til at frembringe et virkeligt kvalitativt skift” (T-5.1.7:6).
Som Indledningen ovenfor siger, er Kursets mål ikke, at vi skal lære om kærlighedens mening, for det, der er hinsides al undervisning kan ikke læres. Det er. Men vi kan lære at lade Helligånden fjerne blokeringerne for bevidstheden om, at vi allerede er kærlighed. Ved, at vi ser med Helligånden på alle vore vurderinger, domme og fordomme, tanker og følelser, og alt, hvad der sker i os i vores møde med verden, kan vi derved langsomt lære at se på ufred med fred, og således lære, at freden stadig er i os.

Comments are closed.