Hvordan ser det ud?

Kurset består af tre bøger: En tekstbog, en arbejdsbog for studerende og en håndbog for lærere. De kommer som oftest i en kombineret udgave, med blå indbinding og guldskrift.

Tekstbogen, der fylder 669 sider, indeholder Kursets tankesystem, og er et nødvendigt teoretisk fundament for den – i første omgang – intellektuelle forståelse af de ideer, som Kurset bringer på banen. Men en forståelse uden den praktiske anvendelse af principperne er tom.

Arbejdsbogen, der er på 488 sider, bringer teorien ind i en praktisk anvendelse. Det er formålet med arbejdsbogen, at man – igennem 365 øvelser, én hver dag i et år – øver sig i at anvende Kursets ideer på sig selv og éns eget liv. Øvelserne er enkle og de kan laves allevegne, kræver ingen forberedelse og tager ikke meget tid. Øvelserne skal sætte én i stand til at træne sit sind til at tænke i overensstemmelse med tekstbogens tankesystem. Målet med dette er indre fred, og at få en kontakt til den Universelle Indre Lærer, som vi alle har i os.

Håndbog for lærere, der er den korteste af de tre bøger, er på 92 sider, og indeholder nogle definitioner af de mere overordnede – og “indholdsmæssige” – karakteristika ved de mennesker, der synes, at Kursets vej tiltaler dem. Det er karakteristika såsom tålmodighed, venlighed, tolerance og hengivenhed. Ikke sådan at forstå, at man må besidde disse kvaliteter, men at det er disse karaktertræk, der vil være målet for arbejdet med Kurset.

Comments are closed.