Lidt om henvisninger

Henvisningerne, vi bruger her på siderne, skal forstås på følgende måde:

Eksempelvis T-3.V.1:1 henviser til Tekstbogens kapitel 3, sektion 5, afsnit 1, sætning 1.

Et andet eksempel er: A-132.5:3, henviser til Arbejdsbogens lektion 132, afsnit 5, sætning 3.

H-15.7:2 henviser til Håndbog for Lærere, emne nr. 15, afsnit 7, sætning 2

P-2.III.4:1 henviser til del 2, 3. afsnit, sætning 4:1 i den lille pamflet “Psykoterapi: Formål, Proces og Praksis” *)

S-2.I.3:3 henviser til 2. del, første afsnit, sætning 3:3 i den lille pamflet “Bønnens Lovsang” *)
*) Disse er små pamfletter, som Helen Schucman dikterede på samme måde som selve Et Kursus i Mirakler, og er en “Fortsættelse af principperne i EKIM”, som der står på forsiden af pamfletterne.

Comments are closed.