Et praktisk Kursus

Kurset er både teori og praksis

Afslutningsvis vil vi gerne sige, at Kurset er et praktisk kursus, hvilket vil sige, at man er nødt til at anvende dets principper, hvis man vil lære det, og dette gøres udelukkende ved at anvende dem i ens dagligdag, og specifikt ved at lave Arbejdsbogen på et eller andet tidspunkt (bare indenfor de første 20 år af éns studie af Kurset ;-)). Og dernæst anvende Arbejdsbogens ideer i den specifikke (og specielle) form som udgør éns dagligdags liv. For som Jesus siger i Kurset, så kan Helligånden anvende det, vi har lavet til at såre (identifikationen med vores adskilte, individuelle selv), som en vej til at helbrede vores sind (T-25.VI.4:1). Og derfor bliver vores liv til en gentagen praktisk øvelse i at tilgive alt og alle som vi kommer i berøring med og oplever i vores dagligdag, inklusive det, som vi kalder os selv (vores egen krop).

Vigtigt er det dog også at huske på, at den praktiske anvendelse forudsætter, at man forstår Kursets principper, som er dets teoretiske fundament og derfor, at man tilegner sig en forståelse af dets tankesystem gennem studiet af Tekstbogen. En tilegnelse af praksis uden at tilegne sig det teoretiske fundament vil være som at køre bil uden at kende færdselsloven. For at blive i denne metafor kan man sige, at man både skal kende til færdselsregler og til den praktiske kørsel, førend man kan kalde sig bilist!

Comments are closed.