Én vej

Ikke et Kursus for alle

Det er vigtigt at pointere, at Kurset ikke er bestemt for alle. Det siger selv, at det blot er én blandt tusinder af veje (H-I.4:2). Og selvom det er kristen i sin form – det bruger mange kristne termer, såsom Kristus, Guds Søn, Helligånden, Soning, etc. – så er det ligeledes vigtigt at understrege, at det ikke er en “ny” kristendom. Kristendommen står for sig selv. Og Kurset bør ligeledes stå for sig selv.

Kurset bruger kristne termer, dels fordi det er – mere eller mindre – en “kristen verden”, vi lever i. Verden har – i større eller mindre grad – været præget af Kristendommens historie i de sidste 2000 år. Så vi har alle sammen et forhold til kristen terminologi. Og dels er mange specifikt opdraget med en eller anden grad af kristen tro. Disse to forhold, plus en række andre, gør, at Kurset især henvender sig til mennesker, som – med en mere eller mindre udtalt kristen baggrund – finder at Kurset tiltaler dem. Men har du det sådan, at du er glad for din kristne tro, eller hvilken tro, du end har, så bliv ved den, for det vigtigste er, at din tro bringer dig en eller anden form for indre fred, glæde og sjælero. Og så ville det være formålsløst at forsøge at tilegne dig Kursets principper, hvis du ikke føler, at de er det “rigtige” for dig.

Ligeledes er Kurset heller ikke et New Age tankesystem; det taler ikke om eksempelvis “reinkarnation”, eller om “chakraer”, eller om “oplysning” og “spirituel udvikling”. Det er kompromisløst i sit syn på kroppen og alt, hvad der har med kroppen at gøre, som værende uvirkeligt. Men ikke dermed sagt, at vi skal fornægte kroppen eller vores tilsyneladende eksistens i verden, så længe vi tror, vi er i verden. Dette ville, ifølge Kurset, være en særdeles uværdig form for fornægtelse, idet vi ville fornægte vores egen oplevelse, og dermed ville vi fornægte sindets magt (T-2.IV.3:8-13). Netop sindets magt til at beslutte sig for at tro på egoets fortolkning af den lille skøre idé som værende virkelig – i stedet for at have valgt Helligånden, Der siger, at adskillelsen aldrig skete. Det er gennem en proces, hvor vi ser sammen med Helligånden, dvs. uden at dømme, på alt det, som ikke er fred og kærlighed i vores sind. Og, som Jesus i Kurset siger, må vi være meget ærlige med os selv i dette (T-4.III.8:2).

Kursets proces er, at vi ser på vores oplevelse og alle vores opfattelser i verden uden dom, ved at vi træder et skridt tilbage i vores sind og ser på det, vi oplever sammen med Helligånden – hvilket betyder, at vi ser på det uden at dømme det – vi ser blot. Når vi er oprigtigt i stand til blot at se på det, vil der være en del af vores sind, der erkender, at det vi oplever, ikke har nogen magt til at tage Guds fred fra os, og dette er den værdige form for fornægtelse. Denne form for fornægtelse blot ser og venter og dømmer ikke (A-del II.1.4:3).

Så Kursets vej handler ikke om at sende lys og kærlighed og indhylle situationer i vores liv i violet og rosa lys og derved ikke se dem som de er, nemlig som værende eksempler på vores tro på, at vi kan være adskilt fra Gud og lave et rige for os selv. Kurset handler om at træde tilbage fra situationen og se på, at vi lige nu tror fuldt og fast på, at vi ikke er lys og kærlighed; og at vi ser med lys og kærlighed ved vores side på denne oplevelse.
Kursets proces er ikke at bekræfte det positive (i.e. lys, fred og kærlighed), for det har og er vi allerede! Men vi har skudt en tro på, at vi ikke er lys, fred og kærlighed ind i mellem sandheden om det, vi er og vores bevidsthed om det, vi er. Så Kursets proces er at se på denne tro på fravær af lys, fred og kærlighed sammen med Lys, Fred og Kærlighed, eller m.a.o. Helligånden i vores sind. Så processen kan også siges at være at se på og omgøre, eller afkræfte, det negative (egoet), hvorved det positive (Lys, Fred og Kærlighed (Helligånden)) automatisk træder frem.
Dette bliver klargjort allerede i Kursets Introduktion: “Kursets mål er ikke at lære dig kærlighedens mening, for den kan ikke læres. Dets mål er derimod at fjerne blokeringerne [i.e. troen på adskillelse, min tilføjelse] for bevidstheden om kærlighedens tilstedeværelse, der er din naturlige arv (T-Intro.1:6-7). Og – for yderligere at understrege dette – siger Kurset i kapitel 16: “Din opgave er ikke at søge efter kærlighed, men blot at søge efter, og finde, alle de barrierer inde i dig, som du har bygget imod den. Det er ikke nødvendigt at søge efter det som er sandt, men det er nødvendigt at søge efter det som er falsk” (T-16.VI.6:1-2).
At søge efter alle disse barrierer betyder, at vi – sammen med Helligånden – kigger på vores daglige livsførelse og hvad vi selv og andre mennesker tilsyneladende gør ved os. Så med andre ord, benægter vi ikke vores oplevelse, men vi benægter, at den har nogen som helst virkelig virkning på Guds fred og kærlighed indeni os. Og måden, vi benægter dette på, er ved at se på oplevelsen sammen med Helligånden (Som er Erindringen om lys og kærlighed) i os; eller med andre ord, uden at dømme det, vi oplever. Vi blot ser og venter og dømmer ikke (A-del II.1.4:3).

Comments are closed.