Metafysikken 2

Kun Énhed er virkelig

Og Gud og Guds Søn er derfor Èn. Kurset definerer også Guds Søn som Kristus; derved siger det, at vi alle er en del af Kristus, lige så vel som vi er en del af Gud. Guds Søn hviler i evighed med sin Fader. Og Enheden er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er noget sted, hvor Faderen slutter, og Sønnen begynder. De er Èt. Dette kan vi ikke forstå, fordi alt i os ser forskelle – vi kan ikke forstå enhed fra et perspektiv af forskelle; vi kan ikke forstå sandhed fra illusionens perspektiv (T-17.I.5:1-2). Vi vil få en oplevelse, der vil afslutte tvivlen (A-del I. lektion 158.4:4)

Kurset siger, at vi alle – under ét – er tanker i Guds Sind (T-5.V.6:16), at vi er forenede med Ham og med alle vores brødre, og at vi ikke kan være adskilt fra Ham eller hinanden (og her skal vi huske på, at det ikke er kroppen, Kurset taler om, men sindet). Men vi kan tro, at vi kan være adskilt fra Gud; vi kan ikke være det – der er stor forskel. Vi kan tro, at vi kan være noget andet end det, vi er; men vi kan ikke være noget andet end det, vi er.

Comments are closed.