Hvordan det blev til

“Et Kursus i Mirakler”  begyndte med, at to mennesker pludselig tog en beslutning om at gå sammen om et fælles mål. De hed Helen Schucman og William Thetford, og var begge professorer i medicinsk psykologi ved Columbia Universitys fakultet for lægevidenskab og kirurgi i New York City. De var alt andet end åndeligt indstillede, og de havde en betydelig investering i verdens værdier. Deres tilværelse kunne næppe siges at være i overensstemmelse med noget som helst af det Kurset taler for. Helen, som var den der modtog materialet, beskriver sig selv således:

Jeg var psykolog og lærer, teoretisk set konservativ og ateistisk af indstilling, og arbejdede i et prestigefyldt og meget akademisk miljø. Så skete der noget, som udløste en kæde af begivenheder jeg aldrig kunne have forudsagt. Lederen af min afdeling erklærede uventet, at han var træt af de vrede og aggressive følelser vore holdninger afspejlede, og sluttede af med at “der må være en anden måde”. Som om jeg havde fået et stikord, indvilgede jeg i at hjælpe ham med at finde den. Åbenbart er dette Kursus denne anden måde.

Selvom de mente det alvorligt, havde de store vanskeligheder med at komme i gang med deres fælles projekt. Men de havde givet Helligånden den “lille villighed”, der, som Kurset understreger igen og igen, er tilstrækkelig til, at Han bliver i stand til at anvende en hvilken som helst situation til Sine formål, og forlene den med Sin magt. Helens personlige beretning fortsætter:

Tre overraskende måneder gik forud for den faktiske nedskrivning, hvor Bill foreslog, at jeg nedskrev de meget symbolske drømme jeg havde i den periode, og lavede nogle beskrivelser af de besynderlige billeder som kom til mig.  Selvom jeg på det tidspunkt var blevet mere vant til det uventede, var jeg stadig meget overrasket da jeg skrev:  “Dette er et kursus i mirakler”.  Det var mit første møde med Stemmen.  Den lavede ingen lyd, men syntes at give mig en slags hurtig, indre diktat, som jeg nedskrev på en stenogramblok.  Det var aldrig automatskrift.  Den kunne afbrydes når som helst og genoptages senere. Den gjorde mig meget utilpas, men det faldt mig aldrig alvorligt ind at stoppe. Det syntes at være en særlig opgave jeg  på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt, havde besluttet at udføre.  Det repræsenterede virkeligt et fælles arbejdsprojekt for Bill og mig, og meget af dets betydning ligger heri, er jeg sikker på.  Jeg nedskrev det Stemmen “sagde” og læste det for ham dagen efter, og han skrev det på maskine efter mit diktat.  Jeg går ud fra at han også havde sin specielle opgave.  Uden hans opmuntring og støtte, ville jeg aldrig have været i stand til at fuldføre min. Hele processen tog omkring syv år. Tekstbogen kom først, så Arbejdsbogen for Studerende, og til sidst Håndbogen for Lærere. Der er kun foretaget nogle få og mindre ændringer. Navne på kapitler og overskrifter er blevet indskudt i Tekstbogen, og nogle af de mere personlige henvisninger der kom i begyndelsen, er blevet slettet. Bortset herfra er materialet grundlæggende uændret.

Navnene på dem som har arbejdet sammen om nedskrivningen af Kurset er ikke taget med på omslaget, fordi Kurset kan og bør stå for sig selv. Det er ikke hensigten at det skal danne grundlag for endnu en kult. Dets eneste formål er at vise en måde, som vil give nogle mennesker muligheden for at finde deres egen Indre Lærer.

Comments are closed.