Hvad er et kursus i mirakler?

Som titlen antyder, er Kurset hele vejen igennem organiseret som et undervisningsredskab. Det består af tre bøger: En Tekstbog på 669 sider, (der efterfølgende refereres til med T) en Arbejdsbog for Studerende på 488 sider (A), og en Håndbog for Lærere på 92 sider (H). Sidstnævnte indeholder desuden en ordforklaring (O) på 12 sider.
Den rækkefølge de studerende vælger at bruge bøgerne i, og den måde de vælger at studere dem på, afhænger af deres specielle behov og præferencer.

Det pensum Kurset foreslår, er omhyggeligt udtænkt og forklaret skridt for skridt, både på de teoretiske og de praktiske planer.
Det lægger vægt på anvendelse frem for teori, og oplevelse frem for teologi.

Det erklærer udtrykkeligt at “en universel teologi er umulig, men en universel oplevelse er ikke kun mulig, men nødvendig ” (O.in.2.5.)

Selvom Kurset er kristent i sin fremstilling, omhandler det universelle åndelige temaer. Det understreger at det kun er én version af den universelle plan. Der er mange andre, og denne er kun forskellig fra dem i formen. De fører alle til Gud i sidste instans. Tekstbogen er stort set teoretisk, og fremstiller de begreber Kursets tankesystem er baseret på.

Dens ideer indeholder fundamentet for Arbejdsbogens lektioner. Uden den praktiske anvendelse Arbejdsbogen giver mulighed for, ville Tekstbogen stort set forblive en række abstraktioner, som næppe ville være tilstrækkelige til at frembringe den omvending i tankegangen, som er Kursets mål.

Arbejdsbogen indeholder 365 lektioner, en for hver dag i året. Det er imidlertid ikke nødvendigt at tage lektionerne i det tempo; nogen kan for eksempel ønske at blive ved en særligt tiltrækkende lektion mere end én dag. Instruktionen anmoder kun indtrængende om, at man ikke forsøger at tage mere end én lektion om dagen.

Arbejdsbogens praktiske natur fremhæves i introduktionen til dens lektioner, og den understreger oplevelse igennem anvendelse, frem for en forudgående forpligtelse til et åndeligt mål: Nogle af de ideer arbejdsbogen præsenterer, vil du finde det vanskeligt at tro på, og andre vil muligvis synes ret foruroligende. Dette gør ikke noget. Du bliver kun bedt om at anvende ideerne som det anvises dig at gøre det.

Du bliver ikke bedt om at dømme dem overhovedet. Du bliver kun bedt om at anvende dem. Det er anvendelsen af dem der vil give dem mening for dig, og som vil vise dig at de er sande.

Husk kun dette: Du behøver ikke at tro på ideerne, du behøver ikke at acceptere dem, og du behøver end ikke modtage dem velvilligt. Nogle af dem vil du muligvis aktivt modsætte dig.

Intet af dette gør noget, eller nedsætter deres effektivitet. Men tillad ikke dig selv at gøre undtagelser i anvendelsen af de ideer arbejdsbogen indeholder, og uanset hvad dine reaktioner på ideerne måtte være – brug dem. Intet mere end det er nødvendigt. (A-d.I.in.8,9)

Endelig vil Håndbog for Lærere, som er skrevet i form af spørgsmål og svar, give svar på nogle af de sandsynlige spørgsmål en studerende kan finde på at stille.

Den indeholder desuden en afklaring af en del af de begreber Kurset anvender, og forklarer dem inden for Tekstbogens teoretiske ramme.

Kurset gør ikke krav på at være endegyldigt, ligesom hensigten med Arbejdsbogens lektioner ikke er at fuldende den studerendes indlæring.

I sidste instans overlades læseren til sin egen Indre Lærer, Som vil lede den videre undervisning som Han anser det for passende.

Selvom Kurset er meget vidtfavnende i sit perspektiv, kan sandhed ikke begrænses til nogen endelig form, hvilket klart kommer til udtryk i en sætning i slutningen af Arbejdsbogen: Dette kursus er en begyndelse, ikke en afslutning……..Du får ikke flere lektioner, for de er ikke nødvendige længere.

Hør fra nu af kun Stemmen for Gud…….Han vil lede dine anstrengelser, og fortælle dig nøjagtigt hvad du skal gøre, hvordan du skal instruere dit sind, og hvornår du skal komme til Ham i stilhed, og bede om Hans sikrevejledning og Hans sikre Ord.(A.d.II.E)

Comments are closed.