Metafysikken 9

Der må være en anden måde!

Når nu vi så ser ud til at befinde os her i verden, på nederste trin af adskillelsens stige, og forsøger at “overleve” i en daglig kamp for at få vores behov opfyldt, både kropslige, psykologiske, emotionelle og sociale – for slet ikke at nævne vores behov for at være “specielle” – så kommer der et tidspunkt i enhvers liv, hvor vedkommende siger: “Det her kan ikke passe; det kan ikke passe, at jeg altid skal have så meget smerte og lidelse og så megen usikkerhed og tvivl på mig selv og andre – Der må være en anden måde”!! (jvf. Bills “tale” op til, at Kurset “kom”). Og det er dette dybtfølte ønske om noget andet; en anden måde at relatere sig på i verden, der “åbner op” for miraklet.

Egoets system vil på et eller andet tidspunkt vise sig som værende et håbløst kapløb, der aldrig vil kunne tilfredsstille os, eller vil kunne give os virkelig fred – det eneste, der kan gøre os sandt lykkelige, er Guds Kærlighed. Og når vi erkender, at vi ikke ønsker egoet, og at der må være en anden vej, er dette invitationen til miraklet.

Comments are closed.