Et obligatorisk kursus?

At det er et obligatorisk kursus betyder ikke, at alle skal følge formen “Et Kursus i Mirakler”. Det betyder blot, at det indhold, som Kurset har, er universelt, og derved er det obligatorisk, fordi vi alle skal lære, at vi stadig er som Gud skabte os. Vi skal, med andre ord, alle lære – i en eller anden form – om vores totale afhængighed af Gud. Nogle af os lærer så dette igennem studiet af “Et Kursus i Mirakler”.

At kun tidspunktet (eller den tid, vi tager det på) er frivillig – og at vi ikke kan fastlægge, hvad der skal læres, betyder, at indholdet (at vi er, som Gud skabte os) lægger fast – hvornår vi vælger at lære/acceptere dette, er op til os.

At Kurset ikke lærer os kærlighedens mening, betyder, at vi allerede er kærlighed (idet vi er skabt af Kærlighed), men vi skal opdage det – vi behøver ikke at blive undervist i det, vi er. Men vi behøver undervisning i, hvordan vi igen kan huske det, vi er. Med andre ord, så har vi brug for undervisning i, hvordan vi lader blokeringerne for bevidstheden om kærlighedens tilstedeværelse i os blive fjernet fra vores sind. Altomfattende, betingelsesløs Kærlighed er vores allesammens naturlige arv, som ingen kan fjerne fra os. Ikke engang os selv. Men vi kan lade som om, vi ikke har den. Og så vil vi tilsyneladende opleve en tilstand af frygt. Men denne tilstand kan ikke være et udtryk for noget, der er virkeligt, da den altomfattende kærlighed jo netop omfatter alt, og derfor ikke kan have nogen modsætning.

Det er derfor, at Kurset siger, at intet virkeligt (Guds Virkelighed) kan trues. Gud er, og Hans Væren kan ikke påvirkes af noget som helst.
Der eksisterer kun Guds Væren – det er det eneste virkelige. Intet, der ikke er virkeligt, har nogen eksistens, overhovedet.
At kun virkeligheden er virkelig, og at intet uvirkeligt eksisterer bevirker, at der ikke er noget andet end Gud Selv, der kan påvirke Gud.

Comments are closed.